OSB Üst Kuruluş (OSBÜK) Üyeliği

MOSB, Bakanlık ve OSB’ler arasında koordinasyonu sağlamak ve Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek amacıyla OSB Uygulama Yönetmeliği- Madde 82 kapsamında tanımlanmış OSBÜK’e üyedir

 

Organize Sanayi Bölgeleri Derneği (OSBDER) Üyeliği

MOSB, OSB’lerin ortak sorunlarına çözüm aramak, OSB’lerin arasında etkin iletişimi ve işbirliği sağlamak amacıyla 2008 yılında kurulmuş olan OSBDER’e üyedir.