OSB KANUNU

7781 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU Kanun Numarası : 4562 Kabul Tarihi : 12/4/2000 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 15/4/2000 Sayı: 24021 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 39 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1 – Bu Kanunun amacı organize sanayi bölgelerinin kuruluş, yapım ve işletilmesi esaslarını düzenlemektir. Kapsam Madde 2 – Bu Kanun, organize sanayi bölgelerinin ve OSB Üst Kuruluşunun oluşumunu, organlarını, işleyişini, yönetim ve denetimini düz...