Malkara Organize Sanayi Bölgesi'nde elektrik dağıtım faaliyetleri 49 yıl süreyle bölge yönetimindedir. Bu konudaki  gerekli işlemler 4628 Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yapılarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun ED-OSB/1770-1/1261 Lisans Numarası ile OSB Dağıtım Lisansı alınmış olup dağıtım faaliyetleri yürütülmeye başlanmştır.

Katılımcıların proje onayı ile geçici ve kesin kabul işlemleri, Trakya EDAŞ tarafından yapılmakta olup; enerji müsaadeleri, elektrik satış ve bağlantı anlaşmaları, Lisanssız Elektrik Üretimi çağrı mektubu talebi, sayaç okuma ve faturalandırma işlemleri Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

.